Kyoto Waso Kimono Wedding Photography

HOME |  Kyoto | Pre Wedding | jigeyui | Hokkaido |Karuizawa | Tokyo  |  1DAY |20Family |   Blog  |  Sake |   |   | EN
  191201394.jpg 191124129.jpg 191203162-2.jpg 191110413-2.jpg 191203161-2.jpg 191201303.jpg 191006198.jpg 191203171.jpg 191201468.jpg 190921085.jpg img20200117170714802684.jpg 191130279-2.jpg 191128343.jpg 191110078.jpg 191201244.jpg img20200117165617283005.jpg
 
 
itowa Photograph
 
 

Kyoto Waso Kimono Prewedding
location Plan


 
  
  
 
Shooting 2.5 hours
Two locations
 
・Bride and Groom
 One piece of kimono costume
 
・Dress in Waso Kimono (Bride and groom) 
・Hair styling / face makeup  ( Groom )
 
 
149.800 yen (+ tax) ~
 
 
Two-piece plan
Dress Pre-wedding
 
Please contact us
 
 
 
Special beauty of Japan

 

 Bunkin takashiamda
Tsunokakushi


 
 
 45.000 yen(+ tax) 
 
 
 

 Kyoto Waso Kimono Wedding
Photo Gallery 


 

Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting

 

Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting
 
Kyoto Kimono Waso Pre Wedding Shooting